Sabato, 6 Gennaio, 2018 - 09:30
Castel San Pietro Terme - Piazza XX Settembre